...
WANG Ying
Managing Partner
...
FANG Liang
Partner
...
YU Xiang
Partner
...
WANG Lan
CFO

...
XIONG Chenguang
Managing Director
...
ZHU Feng
Director
...
LIU Cong
Director
...
WANG Hongyu
Vice President
Mr. LIU Jian
Venture Partner

Mr. XU Xiaofeng
Venture Partner

Mr. SHAO Tong
Venture Partner