...
WANG Ying
Managing Partner
...
FANG Liang
Partner
...
YU Xiang
Partner
...
WANG Lan
CFO

...
XIONG Chenguang
Managing Director
...
LIU Cong
Director
...
CUI Zeyu
Analyst
...
HUANG Xixi
Analyst
...
LIU Jian
Venture Partner
...
XU Xiaofeng
Venture Partner
...
SHAO Tong
Venture Partner